Arabuluculuk Nedir ?

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan Arabuluculuk, taraflar arasındaki uyuşmazlıkları dava dışında çözmeye ve taraflar arasında anlaşma sağlamaya yönelik olarak bağımsız ve tarafsız üçüncü bir kişi yani arabulucu tarafından yürütülen gizlik, eşitlik ve gönüllülük ilkelerine dayanan bir müzakere sürecidir.

DETAYLAR

Arabulucu Kimdir ?

Arabulucu; aralarında ihtilaf olan tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak amacıyla iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, gerektiğinde çözüm önerileri sunan ve bu amaçla uzmanlık eğitimini aldığı teknikleri kullanan tarafsız ve bağımsız kişidir.

DETAYLAR

Arabuluculuk Ücreti ?

Taraflar arabuluculuk ücretini eşit olarak öderler. Taraflar, uyuşmazlık konusunun parayla ölçülebilmesi ve anlaşma olması halinde %6 oranında ücret öder. Uyuşmazlığa konu miktar arttıkça, bu oran kademeli olarak düşer. Konusu para olmayan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde ise tarife üzerinden saat ücreti olarak ödenir.

DETAYLAR

BAŞVURU FORMLARI

ETKİNLİKLER

İletişime Geç