– BİRİNCİ KISIM –
Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücret.

TARAF SAYISI Aile Hukuku İle İlgili Uyuşmazlıklar İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları Tüketici Uyuşmazlıkları Ticari Uyuşmazlıklar Diğer Tür Uyuşmazlıklar
2 Kişi 170 TL 170 TL 170 TL 330 TL 205 TL
3-5 Kişi 360 TL 360 TL 360 TL 680 TL 430 TL
6-10 Kişi 380 TL 380 TL 380 TL 700 TL 450 TL
11 Kişi ve üzeri 400 TL 400 TL 400 TL 720 TL 470 TL

– İKİNCİ KISIM –
Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücret.