Arabuluculuk Başvurusu İki Şekilde Yapılabilir

– 1 –

Arabuluculuk başvurusu adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına yapılabilir. Tek tarafın talebi ile bir arabulucu tayini mümkün değildir, sistem otomatik olarak bir arabulucu atar.

Adliye arabuluculuk bürolarına aşağıdaki formları doldurarak başvuru yapılması mümkündür.

İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Başvuru Formu
Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Başvuru Formu
Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Başvuru Formu

– 2 –

Arabuluculuk başvurusu doğrudan arabulucuya veya arabuluculuk merkezine yapılabilir.

Bu şekilde başvuru yapıldığında arabulucu, arabuluculuk başvuru formunda bilgileri verilen diğer tarafı başvuru hakkında bilgilendirir ve davet edilir. Karşı taraf uyuşmazlığın arabuluculuk yolu ile çözülmesini isterse daveti kabul eder ve süreç işlemeye başlar.

Aşağıdaki formu doldurarak başvuru yapılması mümkündür.

Genel Başvuru Formu